تجارت ارز

نام قیمت 24 ساعت تغییر٪ سرپوش بازار دوره 24 ساعته قیمت نمودار
bitcoinبیتکوین 10 597.2 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinاتریم 288.92 دلار -0.28% $27.43 ب $4 588 graphic1
bitcoinبیتکوین نقدی 1 524 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinموج دار شدن 0.24540 -0.28% $27.43 ب $4 588 graphic1
bitcoinIOTA 2.63000 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinبیتکوین طلا 10 597.2 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinاتریم کلاسیک 288.92 دلار -0.28% $27.43 ب $4 588 graphic1
bitcoinOmiseGO 10 597.2 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinاتریم 288.92 دلار -0.28% $27.43 ب $4 588 graphic1
bitcoinبیتکوین 10 597.2 دلار -2.45% $73.99 ب $4 588 graphic1
bitcoinاتریم 288.92 دلار -0.28% $27.43 ب $4 588 graphic1